Logo

CÔNG TY TNHH THIÊN ÂN DƯỢC CHI NHÁNH BẮC NINH

Hotline: 096.228.6886 - 096.886.1986

DƯỢC LIỆU SẠCH
A Giao (Keo)

A Giao (Keo)

Giá: 15.172.000 đ

Ba kích (Rễ)

Ba kích (Rễ)

Giá: 367.000 đ

Bá tử nhân (Hạt)

Bá tử nhân (Hạt)

Giá: 369.000 đ

Bạch biển đậu

Bạch biển đậu

Giá: 72.000 đ

Bạch cập     (Thân Rễ)

Bạch cập (Thân Rễ)

Giá: 4.355.000 đ

Bạch cương tàm

Bạch cương tàm

Giá: 845.000 đ

Bạch đậu khấu (Quả)

Bạch đậu khấu (Quả)

Giá: 274.000 đ

Bạch đầu ông (Rễ)

Bạch đầu ông (Rễ)

Giá: 402.000 đ

Bạch giới tử (Hạt)

Bạch giới tử (Hạt)

Giá: 108.000 đ

Bạch hoa xà (Rễ, Lá)

Bạch hoa xà (Rễ, Lá)

Giá: 99.000 đ

Bách hợp (Thân Hành)

Bách hợp (Thân Hành)

Giá: 134.000 đ

1 2 3 4 5 6 7 Next

Y học cổ truyền

Sức khỏe